Przydomowe Elektrownie Wiatrowe

Przydomowe Elektrownie Wiatrowe

W Polsce powstał już rynek przydomowych elektrowni wiatrowych stawianych na własne potrzeby. W 2008 roku dziewięć na 10 sprzedanych małych szkolenie via ferrata turbin stanowiły turbiny o mocy do kilowata. Przydomowe Elektrownie Wiatrowe.

Przydomowe elektrownie nie są tanie. Sam wiatrak z turbiną o mocy 3 kW kosztuje ok. 18 tys zł, ale cały zestaw to wydatek ponad 40 tys zł. To oznacza, że zwrot nakładów, przy rzeczywistym czasie pracy wiatraka wynoszącym do smar do dźwigów 30% godzin w roku, musimy czekać około 15 lat.

Postawienie niedużego wiatraka może być też trudniejsze ze względu ma obowiązujące prawo budowlane. Maszt traktowany jest jako budowla i są potrzebne: atestacja, pozwolenie na budowę, badania wpływu na środowisko i zgoda sąsiadów. Jeżeli maszt nie jest trwale związany z podłożem, to wymaga jedynie zgłoszenia do gminy. Maszty zintegrowane z istniejącymi budynkami nie wymagają zezwoleń, ale jeśli wysokość masztu z promieniem wirnika przekracza 30 m, potrzebne są uzgodnienia z nadzorem ruchu lotniczego. Wysokie też koszty stawiania sieci dosyłowej, które wynoszą ok. 100 tys. zł za każdy kilometr. Mimo to inwestycji wciąż przybywa.