Farmy i elektrownie wiatrowe w Polsce

Farmy i elektrownie wiatrowe w Polsce

Farmy wiatrowe lokalizuje się w naszym kraju głównie wzdłuż wybrzeża Bałtyku, w rejonach centralnych (Wielkopolska i Kujawy), w Karpatach i na Suwalszczyźnie. Farmy i elektrownie wiatrowe w Polsce.

Elektrownia wiatrowa nie może zostać zbudowana w odległości mniejszej niż 300 –350 metrów od najbliższych zabudowań i znajdować się bliżej niż kilometr od obszarów objętych ochroną w ramach programu Dystrybutor kosmetyków Natura 2000.

Właściciel elektrowni płaci właścicielowi gruntu czynsz za jego dzierżawę w wysokości około 25 tys. zł rocznie za jeden wiatrak lub określoną procentowo cześć zysku ze sprzedaży prądu. Ponieważ prawo nakłada na przedsiębiorców podatki w wysokości 2% od wartości inwestycji, to przy wartości wiatraka 10 mln zł także do budżetu gminy wpływa rocznie 200 tys. zł od jednej turbiny. Każdy producent zielonej energii dostaje świadectwo pochodzenia energii warte 278 zł za megawato-godzinę, które może odsprzedać elektrownią węglowym, by mogły na papierze wypełnić obowiązek udziału „zielonej energii” w swojej produkcji.