Ile jest wiatraków w Polsce [Aktualizacja czerwiec 2013]

Według danych z mapy odnawialnych źródeł energii przygotowanej na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) koncesji oraz wpisów do rejestru prowadzonego przez Prezesa ARR  w Polsce aktualnie jest 743 instalacji o łącznej mocy 2644,898 MW

[mapa jest dostępna pod adresem: ]

Według danych URE z początku sierpnia 2012 roku w Polce znajdowało się 619 instalacji wiatrowych (zarówno pojedyncze turbiny, jak i duże farmy) o łącznej mocy 2188,941 MW. Według rządowych planów w 2020 ich moc ma wynosić 6650 MW.

[źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownie_wiatrowe_w_Polsce]

Najwięcej farm wiatrowych zlokalizowanych jest w północno-zachodnich obszarach Polski. Absolutnym liderem jest województwo zachodniopomorskie (716,8 MW), kolejne miejsca zajmują województwa pomorskie (246,9 MW) i wielkopolskie (245,3 MW)

[źródło: http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=18856]

Użytkownicy wpisywali także: